Databaser

Hur man hittar databasstorlekar i MySQL / MariaDB Database Server
Försöker du hitta vilka databaser i din MySQL / MariaDB-databasserver som har stor tabellutrymme?. Människor har olika skäl för att hitta databasstorl...
Installera MariaDB Galera Cluster på Ubuntu 20.04 med ProxySQL
Dagens artikel ska vi täcka hur man skapar ett mycket tillgängligt databaskluster med belastningsbalansering med MariaDB Galera-kluster och ProxySQL. ...
Så här konfigurerar du MongoDB-replikering på Ubuntu 20.04 | 18.04
I den här guiden ska jag visa dig hur du konfigurerar MongoDB Replica Set på Ubuntu 20.04 | 18.04-server. MongoDB är ett NoSQL-databassystem i företag...
Installera och konfigurera OrientDB på Ubuntu 20.04 | 18.04
I den här handledningen visar jag dig hur du installerar OrientDB på din Ubuntu 20.04 | 18.04-server. OrientDB är världens ledande databashanteringssy...
Installera MariaDB 10.5 på Ubuntu 18.04 och CentOS 7
Den här guiden hjälper dig att få MariaDB 10.5 körs på CentOS 7 / Install MariaDB 10.5 på Ubuntu 18.04-server?. När detta skrivs är den senaste stabil...
Install PostgreSQL 13 on Fedora 34/33/32/31/30
PostgreSQL is a powerful, widely used relational database management system designed to be resilient and fault tolerant. The PostgreSQL database is ba...
Hur man installerar Redis på Fedora 34/33/32/31
Välkommen till vår handledning om hur du installerar Redis på Fedora 34/33/32/31. Redis är en öppen källkod i minnesdatalager med valfri beständig skr...
Så här installerar du senaste Redis Server på CentOS 7
I denna handledning kommer vi att täcka steg för steg sätt att installera Redis på CentOS 7. Redis är en datakonstruktionsbutik med öppen källkod. Red...
Så här installerar du MySQL 5.7 på Ubuntu 20.04
I vår guide idag tittar vi på hur man installerar MySQL 5.7 på Ubuntu 20.04 (Focal Fossa) Server. MySQL är ett av de mest använda databashanteringssys...