CentOS

Hur man konfigurerar OpenLDAP-serverreplikering på CentOS 8
I den här guiden ska vi täcka hur man ställer in OpenLDAP-leverantör-konsumentreplikering (formellt Master-Slave-replikering) på CentOS 8. I denna typ...
Kör Docker Registry på CentOS 7 med Let's Encrypt SSL
Ett Docker-register är ett lagrings- och innehållsleveranssystem som innehåller namngivna Docker-bilder, tillgängliga i olika taggade versioner. Använ...
Så här installerar du FreeIPA Server på CentOS 7
I den här guiden tittar vi på hur du installerar FreeIPA Server på CentOS 7. När FreeIPA har körts kommer dina problem att behöva hantera användarkont...
Så här konfigurerar du FreeIPA-replikering på Ubuntu / CentOS
Hur kan jag konfigurera FreeIPA-replikering?. Har du en enda FreeIPA-server och du är rädd för en enda felpunkt?. I det här inlägget kommer vi att täc...
Installera Skype på CentOS 7 | Fedora 34/33/32/31/30
Den här guiden är tänkt att hjälpa dig att installera Skype på CentOS 7 / Fedora 34/33/32/31/30 Linux-maskin. Genom att köra Skype på CentOS / Fedora ...
Installera OpenProject på CentOS 7 & Fedora 34/33/32/31/30
Hej bra människor, i den här artikeln tar jag dig igenom stegen för att installera OpenProject Community Edition på CentOS 7 & Fedora 34/33/32/31/30. ...
Installera OTRS (OTOBO) biljettsystem på CentOS 8
OTOBO är en smart, smidig och flexibel kommunikationsplattform och servicehanteringssvit baserad på ((OTRS)) Community Edition som förklarades slutet ...
Aktivera SSL-kryptering och SCRAM-SHA-256 lösenordsautentisering i PostgreSQL
Nuvarande affärsbehov fortsätter att öka på grund av de ökade säkerhetsbrotten världen över. Som ett resultat drar varje organisation upp sina strumpo...
Installera Python 3.9 på CentOS 8 / CentOS 7
I dagens guide lär du dig att installera Python 3.9 på CentOS 8 / CentOS 7 Linux-system. Python är ett allmänt ändamål, tolkat och programmeringsspråk...